NogMeerPolder 1

Alle 28 woningen staan op een zeer royaal kavel. U kunt kiezen uit een diepe tuin of een kortere tuin. In beide gevallen beschikt u over een royaal kavel. Alle voortuinen zijn ruim 5 meter diep.

Aan de achter- en voorzijde van de kavels zal een lage haagbeplanting aangebracht worden. Kavels (bouwnummer 7 en 12) grenzend aan het openbaar gebied krijgen daar een tuinmuur als erfafscheiding (zonder tuindeur). Kavels grenzend aan het openbaar groen (bouwnummer 1 en 6) krijgen daar een haagbeplanting.

Terreininrichting, openbaar gebied en beplanting zijn indicatief; nader te bepalen in overleg met gemeente Lansingerland. Derhalve kunnen aan de situatie geen rechten ontleend worden.

De laatste Unieke kans, voor een Uniek huis, op een Unieke locatie!

Woningbouw – Projectontwikkeling

2015

bouw gestart

28

woningen

2016

opgeleverd

© Copyright 2024 - Van der Lecq en Droogers | Een vertrouwde naam in de regio